Књижевност

Драгослав Манић Форски рођен 1937. у селу Радошевцу, објавио је око 20 књига. Већина њих писана су дијалектом који се користи у Лужници. Познат је по сарадњи са радио Москвом и као добитник Пушкинове награде. Такође је добитник великог броја награда и признања у нашој земљи. Припремио је и свој први роман "Градиште" који обрађује период од 200 година, а радња се дешава у Лужници (као и у скоро свим његовим књигама). У рукопису има јос неколико припремљених књига. Неке од његових књига: Лужницке народне песме, Лужницка народна баштина, Мана Лужницци, Печалбари, Јесен живота, Самовања, Тања (песме за децу), Лутке (приче за децу)...
Вера Цветановић је рођена 17. априла 1950. године у Братишевцу од мајке Гвозденке и оца Миодрага Стојановића. Наставник је српског језика и књижевности у Основној школи "Деспот Стефан Лазаревић" у Бабушници. Бави се новинарством, лектуром и уређивањем књига.Покретач је и уредник школског листа "Ђачке искре" у својој школи и општинског месечника "Лужничке новине". Пише поезију за одрасле и за децу. Песникиња Вера Цветановић је по броју књига најуспешнији песник са овог поднебља. Објављена је у бројним листовима и часописима; заступљена у антологијама љубавне поезије.Објавила је збирке песама "Немирне витице бршљана", "С оне стране дуге", "Огледало запрепашћења", "Стварности магновања", "У загрљају смарагда", "Теодора", "Сунце у очима".
Саша Аранђеловић, рођен 1968. у Бабушници, је објавио два романа: Поглед са висине (1999) и Вечност (2001). Његов први роман је одмах након објављивања ушао у ужи избор за награду "Политикиног забавника" (која се додељује за најбољу књигу године за младе). Обрађује филозофске и психолошке теме. У рукопису има неколико сценариа за позориште и филм.
Горан Ранчић рођен је 1960. године у Бабушници, где и данас живи. Песме је објављивао књижевној периодици. Ово је његова прва књига.
Марија Јовановић рођена је 1990. године. Основну школу завршила је у Бабушници као најбољи ђак у генерацији. Има припремљене две збирке песама, које јос увек не мозе одбјавити због недостатка средстава. Уписала је средњу метереолоску сколу у Београду. Задњих годину дана пише у мањој мери него раније, док је ишла у школу у Бабушницу.