Литература

Хидрографија Љуберађе и њено коришћење
Сува Планина подарила је Љуберађи многобројне изворе и врела у у Комаричком левку. Водена снага реке Лужнице и врела првобитно су коришћена за воденице ваљавице, а доцније за стругаре, вуновлачаре, мале електричне централе и црепане. Старе воденице су отишле у заборав. Данас не постоји ни једна воденица... Изграђено је водоводно постројење Љуберађа-Ниш са 5 каптажних грађевина затвореног типа...

Невладине организације

у фази израде

Туризам


Туристичка организација општине Бабушница почела је са радом 7.04.2013.год.

Први директор: Србислав Јовановић
Други од 01.01.2010. Миле Цолић
Трећи од 19.06.2013. Милан Стаменковић
Запослени: Далибор Јоцић, секретар
Манифестације: Лужнички мегдан,Сабор у Г.Стрижевцу- Тодорица, Шанац, Целоваријада, Успон на Руј, Сабор у Горчинцу Св.Пантелејмон, Вурдијада
Наступи на сајмовима> Међународни сајам туризма у Софији, Међународни сајам туризма у Београду, Сајам туризма у Нишу, Сајам агробиодиверзитета у Димитровграду, Међународни Сајам етно хране у Београду, Сајам туризма у Новом Саду, Сајам туризма у Крагујевцу.