Обавештење са седнице Штаба за ванредне ситуације општине Бабушница 12.01.2022. године

   На седници одржаној 12.01.2022. године, Штаб за ванредне ситуације општине Бабушница, разматрао је је тренутну епидемиолошку ситуацију, на територији бабушничке општине.
   Донет је закључак, којим се налаже да се појача надзор комуналне инспекције на терену, над радом угоститељских објеката и поштовањем прописаних мера заштите у циљу спречавања ширења вируса Ковид 19, односно поседовања ковид сертификата, које је обавезно за сва лица, која бораве у овим објектима после 20 часова.
12. јануар 2022. године

Обавештење за јавност

           Обавештавамо грађане општине Бабушница да се 09.12.2021. године у времену од 11:00 до 14:00 часова планира активирање сирена за узбуњивање на територији општине Бабушница ради обављања мерења нивоа звука и добијања показатеља покривености – чујности постојећих сирена у поступку израде акустичне студије.

Активирање сирена ће бити извршено емитовањем сигнала једноличног тона у трајању од 60 секунди (знак „ПРЕСТАНАК ОПАСНОСТИ“).

           Сагласност на активирање сирена је добијена од Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Пироту.

09. децембар 2021. године

Јавни оглас за вршење увида у бирачки списак

На основу члана 14. , 15. и 24. став 3. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник Р Србије“ број 104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник Р Србије“ број 15/2012, 88/2018 и 67/2020) и Одлуке о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије („Сл. гласник Р Србије“ број 115/2021) Општинска управа општине Бабушница објављује

Ј А В Н И О Г Л А С
ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК

Обавештење за студенте са пребивалиштем на територији општине Бабушница

Обавештавају се сви студенти са пребивалиштем на територији општине Бабушница да је општина Бабушница Одлуком о буџету обезбедила средства за исплату стипендија и једнократних помоћи студентима.

            Имајући у виду чињеницу да је општина Бабушница у 2021. години први пут увела стипендирање ученика, као вид помоћи талентованим ученицима са територије општине Бабушница, у току је јавни позив за подношење пријава за остваривање права на стипендију.

            Поред тога, новим Правилником о стипендирању и другим врстама помоћи студентима и ученицима са територије општине Бабушница, као вид помоћи студентима, уведено је стипендирање студената дефицитарних занимања од прве до завршне године свих нивоа студија, без обзира на просек оцена. Јавни позив за стипендирање студената дефицитарних занимања биће расписан у новембру месецу.

Како је студентима за 2021. годину исплаћена новчана помоћ, а  у истој години није могуће извршити две исплате по истом основу, јавни позив за доделу помоћи студентима биће расписан у јануару месецу 2022.године.

            Ближи услови за остваривање права на стипендију и једнократну помоћ, као и поступак остваривања, прописани су Правилником о стипендирању и другим врстама помоћи студентима и ученицима са територије општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број  39/21).

Текст обавештења можете преузети овде.

04.новембар.2021. године