ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

Републички завод за статистику

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

ЗА ПОПИСИВАЧЕ

У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

пријављивање у периоду од 22. јула (од 7,00 часова) до 5. августа (до 20,00 часова)

Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заинтересованим грађанима да се пријаве за посао пописивача у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. (у даљем тексту: Попис), који се спроводи у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године.

Заинтересованих грађана се могу пријавити искључиво попуњавањем електронске пријаве на сајтовима Републичког завода за статистику: stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.

Задаци пописивача:

Пописивачи имају обавезу да пре почетка пописивања присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацији за прикупљање података и да обиђу терен са инструктором. Од 1. до 31. октобра дужни су да попишу све јединице пописа (станове, домаћинства и лица), на територији која им је додељена, користећи лаптоп за унос података у електронске упитнике.

Период ангажовања пописивача

од 23. септембра до 31. октобра 2022. године

Напомена: у време обиласка терена пред попис и током теренске реализације пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.

Општи услови које кандидат треба да испуни:

 • држављанство Републике Србије;
 • пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
 • најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
 • стечено најмање трогодишње средње образовање;
 • да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

 • познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
 • могућност приступа интернету током периода ангажовања.

Са изабраним кандидатима закључује се:

 • Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или
 • Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца)

ВАЖНА НАПОМЕНА: Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр.: обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.).

Ранг-листа кандидата који се позивају на предају документације и тестирање објављује се 10. августа 2022. године на сајтовима Завода (stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs).
Текст јавног позива можете преузети овде.

22. јул 2022. године

 

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

Прелиминарну листу кандидата за инструкторе који се позивају на обуку можете преузети овде.
Кандидати који нису изабрани имају право да поднесу приговор у року од 24 сата од објављивања листе, односно најкасније до 18. јула 2022. године (до 16 часова).
Приговор се може поднети Заводу искључиво у електронској форми  на имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Приговори ће бити размотрени најкасније до 20. јула 2022. године у 12:00 часова.
Кандидати који уложе приговор добијају одговор путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор.

17. јул. 2022. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ТРЕТМАНА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ - ТРЕТМАН СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА И КРПЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Предузеће АВЕНИЈА МБСНС1 обавештава грађане Бабушнице да ће третман сузбијања комараца, спроводити са земље, а обухватиће територију општине Бабушница, и то територију градског насеља Бабушнице, третирањем површина на којима се ове јединке задржавају.
Третманом ће бити обухваћена места која су третирана и код ларвицидног третмана комараца (обале дуж речног корита реке Лужнице од Доњег Стрижевца до Драгинца приближне дужине 6,4 километара у појасу од 10 метара са једне и друге стране, подручја око стајаћих вода и бара) као и паркови, дворишта и игралишта основне школе, средње школе и предшколске установе, старо фудбалско игралиште, стадион, спортски терени, зелене површине око купалишног комплекса Третиране површине обухватају око 20 ха.
Акција ће бити изведена у понедељак 18. јула 2022 године у временском интервалу од 19 до 22 часа.
Третман сузбијања крпеља обавља ће се на озелењеним и парковским површинама дана 18.јула 2022 године.
Текст целог обавештења можете преузети овде.

15. јул 2022. године

Ранг листа кандидата за инструкторе који се позивају на тестирање и разговор за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022

Ранг листу кандидата за инструкторе који се позивају на тестирање и разговор за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. можете преузети овде.

Приликом доласка на тестирање и  разговор кандидати су дужни да донесу следећу документацију:

За све кандидате:

 • фотокопија личне карте, односно очитана лична карта или фотокопија пасоша;
 • фотокопија дипломе (или потврда образовне установе) о стеченој стручној спреми и оригинал на увид;
 • уверење о некажњавању (издаје МУП – не старије од 6 месеци);
 • уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага (издају основни судови – не старије од 6 месеци).

Додатно за незапослене кандидате :

 • потврда Националне службе за запошљавање, којом се доказује да је кандидат, у тренутку пријаве, на њиховој евиденцији (потврду је потребно извадити након попуњавања пријаве или најкасније до дана предаје документације), или
 • потврда из надлежне филијале фонда ПИО, да кандидату у тренутку пријаве не тече стаж осигурања. Ову потврду доносе студенти и друга лица која нису радно ангажована али нису пријављена Националној служби за запошљавање.

Додатно за старосне пензионере:

 • фотокопија последњег пензионог чека, или
 • фотокопија решења о пензији

Додатно за запослене са непуним радним временом:

 • фотокопија важећег уговора или потврда послодавца (наведена дужина трајања радног времена)

Додатно за запослене са пуним радним временом:

 • фотокопија важећег уговора или потврда послодавца о заснивању радног односа са пуним радним временом

НАПОМЕНА: Сва лица запослена у аутономној покрајини или јединицама локалне самоуправе у обавези су да прибаве Сагласност за додатни рад ван радног времена код другог послодавца и приликом потписивања уговора исту доставе у оригиналу.

Уколико је кандидат у моменту пријаве био радно ангажован по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова (који истиче најкасније до 15. августа 2022. године), потребно је да приликом доласка на тестирање и разговор донесе фотокопију важећег уговора, а најкасније до 20. августа 2022. године достави потврду од Националне службе за запошљавање или ПИО фонда да је незапослен, односно да је престао да му тече стаж осигурања.

Ако се увидом у документацију установи да је кандидат у пријави навео нетачне податке, број бодова ће бити коригован и кандидат ће поново бити рангиран. У случају да је остварио мањи број бодова од кандидата који је рангиран као последњи на списку кандидата позваних на тестирање и разговор, кандидат може бити искључен из даљег изборног поступка.

Уколико кандидат не преда тражену документацију, или се увидом у тражена документа установи да не испуњава предвиђене опште услове, искључује се из даљег изборног поступка.

06. јул 2002. године