Обавештење за грађане 31.03.2023. године

Обавештавамо грађане општине Бабушнице да јe локална самоуправа у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе Републике Србије у оквиру националног пројекта „Ажурирање адресног регистра“, почела реализацију постављања адресних табли и таблица на територији општине Бабушница.

У овој фази за обележавање улица и кућних бројева предвиђена су следећа насељена места: Бабушница, Велико Боњинце, Доњи Стрижевац, Драгинац, Звонце, Извор, Љуберађа, Стол, Стрелац и Сурачево.

Реализација обележавања улица и зграда кућним бројевима у наведеним насељеним местима почела је од 24.03.2023. године, са планом завршетка у року од 20 дана.

Имајући у виду да у циљу реализације овог посла морају да се изведу специфични радови који подразумевају непосредни контакт са грађанима у смислу уласка овлашћеног извршиоца услуге на приватно власништво и постављања кућног броја, молимо да се омогући приступ објектима на којима се врши пренумерација овлашћеним лицима задуженим за постављање табли, сходно члану 32. Закона о Регистру просторних јединица и Адресном регистру („Службени грасник РС“, број 9/2020).

За свако неовлашћено означавање, скидање, уништавање, оштећивање или нарушавање изгледа табле са кућним бројем као и онемогућавање постављања табле са кућним бројем на објекту односно катастарској парцели у складу са чланом 32. Закона, примењују се казнене одредбе члана 35. Закона о регистру просторних јединица и адресном регистру („Сл.гласник РС“, бр. 9/2020),

Издавање нове личне карте у случају када се уписује адреса пребивалишта у личну карту због утврђивања назива улица и кућних бројева за улице које претходно нису имале назив, односно кућни број, као и у случају промене постојећих назива улица и пренумерације постојећих кућних бројева, у оквиру националног пројекта ажурирања Адресног регистра, обављаће се без плаћања прописаних накнада на име цене обрасца и трошкова техничке израде личне карте, сходно Закључцима Владе PC 05 бр. 205-684/2019 од 24.01.2019. год и 05 бр.205- 2571/2019 од 21.03.2019. године.

Сва обавештења и одговори на питања могу се потражити сајт Владе Републике
Србије на следећем линку https://www.srbija.gov.rs/tekst/390251/.php

31. март 2023. године

Јавни позив за подношење пријава за бесповратну испоруку до 15.000 тона меркантилног кукуруза као помоћ узгајивачима млечних крава

На основу Закључка Владе РС 05 Број: 339-7974/2022 од 13.10.2022. године Републичка дирекција за робне резерве ће извршити бесповратну испоруку до 15.000 тона меркантилног кукуруза у циљу упућивања помоћи узгајивачима млечних крава.

Јавни позив објављује се на званичним интернет страницама: Министарства (www.minpolj.gov.rs), Дирекције (www.rdrr.gov.rs) и Пољопривредних саветодавних и стручних служби на територији централне Србије и Пољопривредних стручних служби на територији Аутономних покрајина.

Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава за бесповратну испоруку меркантилног кукуруза по овом Јавном позиву, подноси се у периоду од 11. новембра 2022. године до 23. новембра 2022. године.
Преузмите документ: Текст конкурса

15. новембар 2022. године

АНКЕТА О РАЗМИШЉАЊУ, ПОТРЕБАМА И СТАВОВИМА МЛАДИХ У БАБУШНИЦИ

За приступ Анкети кликните на слику:
 Anketa RPS mladih Babusnica

07. новембар 2022. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА ЗА ИЗБОРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА РАСПИСАНИХ ЗА 13. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту услед тешке болести, старости или инвалидитета обавештава бирачки одбор, преко радног тела да жели да гласа ван бирачког места почев од 10. новембра до 13. новембра у 11.00 часова на контакт телефон 064/8879849.

Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту услед тешке болести, старости или инвалидитета обавештава бирачки одбор непосредно да жели да гласа ван бирачког места 13. новембра до 11.00 часова.

07. новембар 2022. године