Јавни оглас за вршење увида у бирачки списак

На основу члана 14. , 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник Р Србије“ број 104/09 и 99/11), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл.гласник Р Србије“ број 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22) и Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији („Сл. гласник Р Србије“ број 95/23) Општинска управа општине Бабушница објављује

Ј А В Н И ОГ Л А С
ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК

02. новембар 2023. године

Анкета о изјашњавању корисника о квалитету пружања комуналне услуге од стране вршиоца комуналних делатности

   У складу са чланом 13. Закона о комуналним делатностима ( „ Сл.гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 95/18) и чланом 29. Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 27/2021 ) којим је дефинисано да корисници комуналних услуга са територије општине Бабушница могу да се изјашњавају о квалитету пружања комуналних услуга од стране вршиоца комуналних делатности, електронским путем, попуњавањем упитника који ће бити објављен на званичном сајту општине Бабушница, а у писаној форми упитник може да се преузме у Услужном центру Општинске управе општине Бабушница.

   Анкети можете приступити овде.

   Анкетирање траје 7 дана од дана објављивања анекте.

23. октобар 2023. године

 

Писмо председника општине - припрема буџета за 2024. годину

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 400-97/2023-1
25.09. 2023. године
БАБУШНИЦА

ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ,

У складу са буџетским календаром отпочели смо са активностима на изради буџета општине Бабушница за 2024. годину. Поступак припреме за израду и доношење Одлуке о буџету одвија се у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти, које нам је доставило Министарство финансија Републике Србије. У упутству су садржане основне економске претпоставке и смернице за израду буџета.

Одлука о буџету је један од најважнијих правних аката који доноси Скупштина јединице локалне самоуправе. Овом Одлуком треба да се обезбеди правни и финансијски оквир за бржи развој наше општине, повољна клима за улагање у пољопривреду, отварање малих и средњих предузећа, развој инфраструктуре и других привредних активности. Такође, буџетом треба обезбедити средства за функционисање свих виталних функција наше општине, као што су образовање, здравство, култура, спорт и сл.

Полазећи од ових чињеница, а имајући у виду да буџет треба да буде крајње транспарентан, да одговара потребама и интересима грађана ове општине, позивам Вас да активно учествујете у поступку израде и доношења буџета за 2024. годину, тако што ћете давати своје предлоге и сугестије који локалној самоуправи могу бити од велике помоћи у поступку израде Одлуке о буџету општине Бабушница за 2024. годину.

Предлоге и сугестије можете слати у писаној форми на имејл-адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., доставити поштом на адресу: Општина Бабушница, Општинска управа, Одељење за финансије и ванпривредне делатности - Одсек за финансије и локалну пореску администрацију, ул. Ратка Павловића бр. 1, 18330 Бабушница, као и преко пријемне канцеларије у згради општине.

Поштовани грађани, својим конструктивним и позитивним ставом у поступку израде буџета, и сами ћете активно учествовати у креирању локалне политике развоја, планова и програма, који треба да се реализују у наредној години и којим се стварају услови за бржи развој наше општине.

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Ивана Стојичић        

                                        

25. септембар 2023. године

Сузбијање одраслих форми комараца, ларви комараца и крпеља

Предузеће "САНИТ ММ" Д.О.О. из Ниша обавештава грађане Бабушнице да ће дана 02.09.2023. године (субота) од 6,00 часова обавити третман сузбијања одраслих форми комараца, ларви комараца и сузбијања крпеља на територији града.
Текст целокупног саопштења за јавност можете преузети овде.

01.09.2023. године